image image image image
Parafia św. Marcina 36-626 Jawiszowice
pl. Św. Marcina 1
tel. 32/211 14 09
jawiszowice[at]katolik.bielsko.pl
dekanat jawiszowicki

PKO BANK POLSKI
35 1020 1390 0000 6302 0446 2453
Kościół - bezpieczniejszy W obecności licznie zebranych parafian i gości 2 października, mimo słonecznej aury z dachu zabytkowej drewnianej świątyni pw. św. Marcina spływały strugi wody. Woda pojawiła się za sprawą instalacji gaśniczej.

Czytaj więcej
Nasz zabytek Narodowy Instytut Dziedzictwa wpisał 9 stycznia 1969 roku nasz kościół parafialny p.w. św. Marcina do Rejestru zabytków nieruchomych w województwie małopolskim. Numer rejestracyjny - A-81 z 9.01.1969.
Nasza duma Jesteśmy dumni z naszego kościoła. Cieszymy się jego pięknem i wartością. Dla nas to nie tylko duma, ale także zobowiązanie do wielkiej troski i opieki. Stąd konieczność dokonywania systematycznych prac konserwacyjnych. Chodzi o to, aby nasz Boży dom pozostawić następnym pokoleniom wraz z całym dziedzictwem wiary naszych przodków.

Ukazała się książka o historii parafii

Dzisiaj jesteśmy świadkami coraz częstszego poszukiwania przez ludzi swoich korzeni. Wielu ludzi szuka w starych księgach informacji, chcąc odnaleźć genealogię swoich rodzin i przodków. Wydaje się, że ta moda jest czymś pozytywnym, pokazuje bowiem nasze miejsce na ziemi, skłania do patrzenia na losy i dokonania naszych przodków. To poszukiwanie prawdy o przeszłości jest przecież dowodem umiłowania tego co było. Szukamy, ponieważ mamy świadomość, że ci którzy przeminęli, pokolenia naszych Przodków wcale tak bardzo od nas się nie różnili Nosimy ich geny, niejednokrotnie możemy obejrzeć dzieła ich rąk, czy przeczytać w starych dokumentach ich słowa. „Byli chłopcy byli, ale się minęli i my się miniemy po maluśkiej chwili” – mawiają Górale. Nasze pokolenie jest cząstką historii i nie chcemy, aby nasza przeszłość uległa zapomnieniu.
Ta książka jest próbą odnalezienia cząstki naszej historii, cząstki przeszłości ziemi na której teraz mieszkamy. Powstawała długo i jest pogłębionym studium historii naszej Parafii.
Książka nie powstałaby gdyby nie gruntowna praca Pana Wawrzyńca Mizgalskiego. On jest głównym autorem tego opracowania. Za to jestem głęboko wdzięczny. Podziękować pragnę księdzu kanclerzowi kurii Stanisławowi Dadakowi za cenne wskazówki. Napisane przez ks. Stanisława opracowanie „300 lat kościoła św. Marcina w Jawiszowicach” (rok wydania 1990) było impulsem do powstania naszej monografii. Dziękuję również Panom Wojciechowi Januszowi oraz Łukaszowi Wawrze jak również wielu osobom, które swoimi wskazówkami pozwoliły dotrzeć do cennych informacji.
Z pewnością nasze opracowanie niedługo już domagać się będzie wersji poprawionej, poszerzonej o inne źródła historyczne i ludzkie przekazy. Zaznaczyć należy, że zdjęcia zamieszczone w książce wybrane zostały po gruntownej, niełatwej selekcji, a oczekiwać można, iż w posiadaniu Parafian znajdują się jeszcze wiele nieznanych nam zdjęć i dokumentów.
Ks. Henryk Zątek
O Jawiszowicach

Ksiązka o historii Jawiszowic

Nasze pokolenie jest cząstką historii i nie chcemy, aby nasza przeszłość uległa zapomnieniu czy zatarciu.

Zobacz więcej

Dane kontaktowe

  • Parafia św. Marcina
  • 36-626 Jawiszowice
  • pl. Św. Marcina 1
  • tel. 32/211 14 09
  • jawiszowice[at]katolik.bielsko.pl
1.jpg