image image image image
Parafia św. Marcina 36-626 Jawiszowice
pl. Św. Marcina 1
tel. 32/211 14 09
jawiszowice[at]katolik.bielsko.pl
dekanat jawiszowicki

PKO BANK POLSKI
35 1020 1390 0000 6302 0446 2453
Kościół - bezpieczniejszy W obecności licznie zebranych parafian i gości 2 października, mimo słonecznej aury z dachu zabytkowej drewnianej świątyni pw. św. Marcina spływały strugi wody. Woda pojawiła się za sprawą instalacji gaśniczej.

Czytaj więcej
Nasz zabytek Narodowy Instytut Dziedzictwa wpisał 9 stycznia 1969 roku nasz kościół parafialny p.w. św. Marcina do Rejestru zabytków nieruchomych w województwie małopolskim. Numer rejestracyjny - A-81 z 9.01.1969.
Nasza duma Jesteśmy dumni z naszego kościoła. Cieszymy się jego pięknem i wartością. Dla nas to nie tylko duma, ale także zobowiązanie do wielkiej troski i opieki. Stąd konieczność dokonywania systematycznych prac konserwacyjnych. Chodzi o to, aby nasz Boży dom pozostawić następnym pokoleniom wraz z całym dziedzictwem wiary naszych przodków.

Duszpasterze w parafii

PROBOSZCZ

ks. dr Henryk Zątek
Urodził się 28 grudnia 1959 w Kętach. W roku 1985 ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie i przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Franciszka Macharskiego.
W parafii w Jawiszowicach od 2000 roku.


WIKARIUSZ

ks. Bogusław Szwanda
Urodził się 17 stycznia 1980 w Cieszynie. W roku 2006 ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie i przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa ordynariusza Tadeusza Rakoczego.
W parafii w Jawiszowicach od 2011 roku.


W księgach parafialnych przy zapisach chrztów, udzielonych związków małżeńskich czy zapisach osób zmarłych figuruje nazwisko kapłana, który udzielał chrztu, sakramentu małżeństwa czy pochował parafianina. Na tej podstawie można dość dokładnie określić czas pobytu kapłana w parafii. Dotyczy to szczególnie lat najwcześniejszych, gdzie jest brak dokładnej dokumentacji. Na tej podstawie ustalono kapłanów sprawujących posługę duszpasterską w parafii, oraz tytuły i sprawowaną przez nich funkcję. Tam, gdzie nie udało się dokładnie ustalić daty, pozostawiono to bez wpisu. Nie podzielono funkcji proboszcza, administratora i wikariusza na osobne działy. Wszystkie daty są poukładane chronologicznie zgodnie z tym, w jakim czasie do parafii w Jawiszowicach przybywał kapłan.
Nazwiska kapłanów zapisano tak, jak sami podpisywali się w księgach parafialnych.

Jako pierwszy kapłan zapisany w księgach parafialnych figuruje
ks. Stanisław Swietlinski – wikariusz
9 czerwiec 1754 – 19 grudzień 1755

ks. Stanisław Lacierlig
– Vicarius Provisus Jawiszowicensis
Dnia 9 lipca 1754 chrzci Jakuba syna Stanisława i Marianny Budniak.
Ostatni zapis z jego nazwiskiem to październik 1754

ks. Andrzej Szalowski – prezbiter
Dnia 3 czerwca 1756 chrzci Mariannę, córkę Krzysztofa i Reginy Graboski.
Ostatni zapis – 13 styczeń 1757

ks. Józef Stefan Madeyski
czerwiec 1754 – curatus (zarządca)
styczeń 1756 – lipiec 1764 – proboszcz
lipiec 1764 – 23 marzec 1769 – prebendarius (osoba korzystająca z majątku kościelnego – emeryt)

ks. Karol Brandysz Woyciechowski
– doktor filozofii – administrator
15 listopad 1759 – sierpień 1760 r.

ks. Baltazar Kanty Madeyski
Sierpień 1760 – Vicarius et Provisus Jawiszowicensis
(zastępca mający troskę o parafię).
Od lipca 1764 podpisuje się jako curatus – administrator.
Od stycznia 1786 do sierpnia 1797 – proboszcz.
Zmarł 1 września 1797, przeżył 67 lat.
Przyczyna śmierci – ordinaria (zwykła). Pochowany w parafii.

ks. Adam Kowalski
25 czerwiec 1784 – 10 luty 1787 – administrator.
Do czerwca 1786 podpisuje się jako cooperator, w czerwcu 1786 podpisuje
się commandarius (zarządzający), a w październiku 1786 jako Provisus
Vicarius (troskliwy zastępca).

ks. Klemens Ficek
styczeń 1798 – administrator
Od marca 1798 do marca 1803 podpisuje się – Parochus loci (proboszcz miejscowy).

ks. Andrzej Nitsch
marzec 1803 – maj 1804 – administrator

ks. Mikołaj Korbecki
maj 1804 – luty 1826 – proboszcz

ks. Wacław Sommer
marzec 1826 – maj 1829 – proboszcz

ks. Grzegorz Droździk
czerwiec 1829 – wrzesień 1829 – administrator

ks. Jan Paweł Zborzil
październik 1829 – 17 sierpień 1834 – proboszcz

ks. Walenty Friza
17 sierpień 1834 – 18 marzec 1835 – administrator

ks. Jakub Kubala
18 marzec 1835 – 11 grudzień 1837 – proboszcz

ks. Wincenty Gruczyński
17 grudzień 1837 – 19 kwiecień 1838 – administrator

ks. Jan Kutrzeba
21 kwiecień 1838 – 6 luty 1842 – proboszcz

ks. Stanisław Witalski
9 luty 1842 – 9 lipiec 1842 – administrator

ks. Jan Wilkosz
17 lipiec 1842 – 15 czerwiec 1856 – proboszcz
Zmarł 15 września 1856 r. przeżywszy 48 lat. Pochowany w parafii.

ks. Michał Jonczy
22 czerwiec 1856 – 25 wrzesień 1856 – administrator

ks. Makary de Sokola Maniecki
Od 7 październik 1856 – administrator
styczeń 1857 – 12 kwiecień 1873 – proboszcz

ks. Jan Wajda
22 kwiecień 1873 – 26 wrzesień 1881 – proboszcz

ks. Antoni Dubowski
1 listopad 1881 – 12 luty 1882 – administrator

ks. Franciszek Jaminski
19 luty 1882 – 15 październik 1887 – administrator

ks. Czesław Hałacinski
23 październik 1887 – 23 marzec 1888 – administrator

ks. Antoni Dubowski
18 kwiecień 1888 – 15 luty 1903 – proboszcz.
Zmarł 25 marca 1903 r. przeżywszy 59 lat. Przyczyna śmierci – zapalenie nerek. Pochowany na własne życzenie w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej obok kościoła.

ks. Jan Satke
22 luty 1903 – 10 kwiecień 1910 – administrator

ks. Juliusz Solarz
16 kwiecień 1910 – 31 lipiec 1910 – administrator

ks. Jan Krzeszowski
5 sierpień 1910 – 30 lipiec 1916 – proboszcz
Zmarł 3 sierpnia 1916 przeżywszy 47 lat.
Brak zapisu przyczyny śmierci.
Pochowany w parafii.

ks. Józef Żurawik
24 sierpień 1916 – 26 grudzień 1916 – administrator

ks. Andrzej Mytkowicz
20 luty 1917 – 24 maj 1925 – proboszcz

ks. Klemens Strojek
27 maj 1925 – 12 styczeń 1926 – administrator

ks. Andrzej Lenart
13 styczeń 1926 – 5 kwiecień 1926 – administrator

ks. Antoni Sznajdrowicz
5 kwiecień 1926 – sierpień 1936 – proboszcz

ks. Władysław Tęcza
18 sierpnia 1936 – 30 kwiecień 1937 – administrator
1 maj 1937 – październik 1966 – proboszcz

ks. Józef Sanak
Wrzesień 1941 – listopad 1942 – wikariusz

ks. Henryk Antosz
Maj 1943 – 1945 – wikariusz

ks. Adam Gabryś
1 wrzesień 1945 – kwiecień 1948 – wikariusz

ks. Jan Górski
kwiecień 1948 – 1957 – katecheta

ks. Józef Tischner
11 lipiec 1955 – 30 wrzesień 1955 – wikariusz

ks. Jakub Jarosik
1 październik 1955 – 30 listopad 1955 – wikariusz

ks. Marian Jakubiec
8 grudzień 1955 – 1956 – wikariusz

ks. Jan Bryndza
1956–1957 – wikariusz

ks. Karol Łysień
1957–1960 – wikariusz

ks. Karol Masny
1960–1961 – wikariusz

ks. Bolesław Góral
1961 – wikariusz

ks. Franciszek Czarnota
1961–1966 – wikariusz

ks. Stanisław Baran
1963–1965 – wikariusz

ks. Franciszek Juchas
1965 – 30 czerwiec 1968 – wikariusz

ks. Antoni Byrdy
1966 – październik 1966 – wikariusz
Październik 1966 – 17 styczeń 1967 – administrator

ks. Wacław Heczko
17 styczeń 1967 – 11 sierpień 1968 – administrator
11 sierpień 1968 – czerwiec 1976 – proboszcz

ks. Aleksander Kruczek
20 sierpień 1967 – 31 styczeń 1971 – wikariusz

ks. Stanisław Biskup
1 lipiec 1968 – 30 październik 1969 – wikariusz

ks. Stanisław Ficek
1 listopad 1969 – 1971 – wikariusz

ks. Michał Boguta
1 luty 1971 – czerwiec 1977 – wikariusz

ks. Edward Truty
czerwiec 1972 – czerwiec 1975 – wikariusz

ks. Jan Gustyn
czerwiec 1975 – czerwiec 1977 – wikariusz

ks. Henryk Kiecoń
czerwiec 1976 – sierpień 2000 – proboszcz

ks. Edward Cygal
czerwiec 1977 – 1978 – wikariusz

ks. Zdzisław Budek
czerwiec 1977 – czerwiec 1978 – wikariusz

ks. Edward Baniak
czerwiec 1978 – 1983 – wikariusz

ks. Kazimierz Kulpa
1978 – czerwiec 1983 – wikariusz
ks. Jan Mrowca
1978 – do pomocy duszpasterskiej
ks. Franciszek Piosek
czerwiec 1978 – czerwiec 1981 – wikariusz
24
ks. Andrzej Wypych
lipiec 1981 – czerwiec 1982 – wikariusz

ks. Ryszard Pawluś
lipiec 1982 – 1984 – wikariusz

ks. Marian Juras
1984 – sierpień 1986 – wikariusz

ks. Stanisław Salawa
wrzesień 1986 – czerwiec 1989 – wikariusz

ks. Marek Łapczyński
sierpień 1989 – sierpień 1997 – wikariusz

ks. Jan Błotko
sierpień 1997 – sierpień 2000 – wikariusz

ks. dr Henryk Zątek
26 sierpień 2000 – obecny proboszcz parafii

ks. Wojciech Pastwa
sierpień 2000 – sierpień 2003 – wikariusz

ks. Sebastian Pomper
sierpień 2003 – sierpień 2006

ks. Łukasz Jończy
sierpień 2006 – obecny wikariusz

Dane kontaktowe

  • Parafia św. Marcina
  • 36-626 Jawiszowice
  • pl. Św. Marcina 1
  • tel. 32/211 14 09
  • jawiszowice[at]katolik.bielsko.pl
2.jpg